Il Quadro della Madonna di Romania nella teca d'argento  pronto per la processione

'A ARRIVU DA MADONNA
A RUMANIA
(Antica nenia popolare tropeana)
 
 

Fu 'na navi levantina
C'arrivata 'na matina,
Prima u sona Patannostru,
Si fermò 'nto mari nostru.

Iri avanti non potia,
No' p'u carricu c'havia,
Ma picchì 'na forza ignota
La tenia jà 'nchiovata.

Lu noccheri era divotu
Ed a bordu havia ammucciatu
Una 'mmagini i Maria
Nnamurata di Trupia.

Non sapendu comu fari,
Monsignuri iju a trovari
Mu lu prega mu si pigghja
Chiju quatru 'i maravigghja.

Monsignuri accunsentiu,
O scuvatu si ndi iju,
E chiamati i sacristani,
Nc'issi u sonanu i campani.

Com'i ntisiru sonari
Già dassaru i faticari
Tutt'i mastri e cu li gnuri
Si ndi iru i monsignuri.

'O fideli trupiani!
Di li mari assai luntani
E' venuta cca Trupia
La Madonna a Rumania'.

Diss'u vispicu, cuntentu,
E, pigghiatu 'u sagramentu,
Iru tutti a la marina
Pi riciviri 'a Divina.

Li canonici e l'abbati,
Cu li sindaci e Jurati,
Camminavanu cuntandu
E lu populu accordandu.

Lu noccheri, cuntentatu,
Chi lu quatru havi portatu,
Stava o' lidu ed attendia
Recitandu: Avi, Maria!

Arrivati 'nfragu i mari
S'indinocchianu a pregari
Chi ja Vergini Mbiata
Ch'a Trupia s'era fermata.

Doppu chissu s'a portaru
E la misiru all'altaru.
Mentr'u vispicu cantava
Tutt'u populu pregava:

'O Madonna a Rumania
Chi proteggi Tu Trupia,
Alluntana i terrimoti,
Pest'e fami e to' divoti' !