Aiutu! (Help!)(Lennon/McCartney)
 

Aiutu! 'Ncunu 'u m'aiuta,
aiutu! No unu calunca,
aiutu! 'Ncunu 'u m'aiuta, aiutu!

'Na vota eru giuvini, tantu chjù giuvini di mo',
nun avea pi' mu aiu aiutu di nuiu, in carchi modu,
ma mò ca chji jorna s'indiru e nun sugnu accussì certu di mia,
mò sacciu ca chju chi pensu è cangiatu, aprivi 'i porti.

Ai pi' mu m'aiuti si poi, mi sentu jutu,
e su' cuntentu ca tu si' ca',
ai pi' mu m'aiuti pi' mu tornu chi' pedi 'n terra,
nun voi pi' piaciri pi' piaciri u m'aiuti?

E mò 'a vita mea è cangiata in oh accussì in tanti cosi,
a libertà mea pari ca si 'ndivaci 'nto fumu,
ma ogni tantu mi sentu accussì insicuru,
sacciu c'aiu bisognu di tia comu a mmea nun avea succedutu prima.

Ai pi' mu m'aiuti si poi, mi sentu jutu,
e su' cuntentu assai ca tu si' ca',
ai pi' mu m'aiuti pi' mu tornu chi' pedi n' terra,
nun voi pi' piaciri pi' piaciri u m'aiuti?

'Na vota eru giuvini, tantu chjù giuvini di mò,
nun avea pi' mu aiu aiutu di nuiu, in nessun modo,
ma mò ca chji jorni s'indiru e nun sugnu accussì certu di mia,
mò sacciu ca chju chi pensu è cangiatu, aprivi 'i porti.

Ai pi' mu m'aiuti si poi, mi sentu jutu,
e su' cuntentu assai ca tu si' ca',
ai pi' mu m'aiuti pi' mu tornu chi' pedi n' terra,
nun voi pi' piaciri pi' piaciri u m'aiuti?

Ai pi' mu m'aiuti.
Ai pi' mu m'aiuti.


®1965 Northern Songs