Dassa Iri (Let It Be)(Lennon/McCartney)
 

Quandu suffru li peni di lu 'mpernu
Matri Maria veni cà 'u s'adduna
e parra justa e cunta: dassa iri!
E dintra la mea ura di scunportu
Ja staci propriu frunti a mmia
e parra duci e cunta: dassa iri!
Dassa iri! Dassa iri
Dassa iri Dassa iri!
E di chia vucca certa: dassa iri!

E quandu aggenti stramorenti di duluri
si spartunu 'nto mundu 'a paci e amuri
risposta 'ndaverrea: dassa iri!
Picchì puru ca sugnu sciarriati
vidunu ca c'è ancora possibilitati,
risposta 'ndaverrea: dassa iri!
Dassa iri! Dassa iri!
Dassa iri! Dassa iri!
Muzzica palori di saggjzza, dassa iri.
Dassa iri, dassa iri,
dassa iri, dassa iri.
Muzzica palori di saggjzza, dassa iri.

Dassa iri, dassa iri,
dassa iri, dassa iri.
Muzzica palori di saggjzza, dassa iri.

E quandu 'a notti è china di nuvuli
'ncè ancora 'na luci c'appiccia subba a mmia,
appiccia fina a dumani, dassa iri.
Mi rivigghju ca' musica,
Matri Maria veni cà 'u sadduna
con palori di saggjzza, dassa iri.

dassa iri, dassa iri,
dassa iri, dassa iri.
Muzzica palori di saggjzza, dassa iri.

Dassa iri, dassa iri,
dassa iri, dassa iri.
Muzzica palori di saggjzza: dassa iri.

Dassa iri, dassa iri,
dassa iri, dassa iri.
Muzzica palori di saggjzza: dassa iri.


®1970 Northern Songs