Gnura Madonna (Lady Madonna)(Lennon/McCartney)
 

Gnura Madonna, figghjolei 'nte pedi toi,
vogghju u sacciu comu fai pimmu svarchi u lunariu.
Cu' ti duna i sordi? A casa quandu a paghi?
Pensavi ca i sordi venerreunu du cielu?
Venneri sira veni senza nenti,
duminica matina camina ammucciuni comu 'na monaca,
u figghjoleu 'o lunedì sapi u mu menti i lazzi 'nte scarpi.
Talia comu currunu.

Gnura Madonna, 'u figghjoleu 'nta minna toi,
vogghju u sacciu comu fai pi' mu 'nci duni u mangi all'autri.

Talia comu currunu.

Gnura Madonna, curcata subba 'o lettu,
senti a musica ca ti sona 'nto ciriveu.

Martedì dopu mangiatu non finisci mai,
mercuri matina nun vinnuru ancora i jurnali,
giovidì sira ai quazetti toi servea 'na cusuta.
Talia comu currunu.

Gnura Madonna, figghjolei 'nte pedi toi,
vogghju u sacciu comu fai pimmu svarchi u lunariu.


®1968 Northern Songs