Mannaia! (Misery)(Lennon/McCartney)

U mundu mi voli mali, mannaia!

E jeu sugnu unu
ca nun ciangea mai,
u mundu mi voli mali, mannaia!

Oramai sugnu sicuru c'a perdivi,
na viu cchjù
è nu sbalasciu, mannaia!

M'arricordu tutti chi cosicei ca ficimu assemi
picchì ja nun capisci ca è a sula, a sula.

Ridatimmilla,
tutti ponnu vidiri
ca senza di ja sugnu dannatu.

M'arricordu tutti chi cosicei ca ficimu assemi
picchì ja nun capisci ca è a sula, a sula.

Ridatimmilla,
tutti ponnu vidiri
ca senza di ja sugnu dannatu (oh oh oh).
Ooh, mannaia! (ooh ooh ooh)
Ooh, mannaia! (la la la la la la)


®1963 Northern Songs