Magicu Viaggiu Du Misteru (Magical Mystery Tour)(Lennon/McCartney)

Veniti, veniti tutti o' magicu viaggiu du misteru.
Di chia parti e di chiatra.

Veniti, veniti tutti o' magicu viaggiu du misteru,
veniti, veniti tutti o' magicu viaggiu du misteru.

Veniti, e chistu è n'imbitu, veniti tutti o' viaggiu du misteru,
veniti tutti, pigghjati postu, veniti tutti o' viaggiu du misteru,
u viaggiu du misteru aspetta pimmu vi pigghja,
aspetta pimmu vi pigghja.

Veniti, veniti tutti o' magicu viaggiu du misteru,
veniti, veniti tutti o' magicu viaggiu du misteru.

Veniti tutti, avimu chiu chi vi servi, veniti tutti o' viaggiu du misteru,
veniti tutti, piaciri garantitu, veniti tutti o' viaggiu du misteru,
u viaggiu du misteru voli pimmu vi pigghja,
voli pimmu vi pigghja.

Veniti, veniti tutti o' magicu viaggiu du misteru,
veniti, veniti tutti o' magicu viaggiu du misteru.

Veniti, e chistu è n'imbitu, veniti tutti o' viaggiu du misteru,
veniti tutti, pigghjati postu, veniti tutti o' viaggiu du misteru,
u viaggiu du misteru aspetta pimmu vi pigghja,
aspetta pimmu vi pigghja.

U magicu viaggiu du misteru mori
du disideriu pimmu vi pigghja,
mori du disideriu pimmu vi pigghja,
pimmu vi pigghja.


®1967 Northern Songs