Ja Ti Voli (She Loves You)(Lennon/McCartney)
 

Ja ti voli, sì, sì, sì,
Ja ti voli, sì, sì, sì,
Ja ti voli, sì, sì, sì, sì.

Ti cridi ca perdisti a' amuri,
l'autru jornu 'a vitti,
ed è a ttia ca voli
e mi dissi pimmu ti dicu,
dici ca a ttia voli
e sai chistu nun è mali,
sì, ja ti voli
e averrissi pimmu si cuntentu.

Dici c'a facisti arraggiari,
perdiu 'u ciriveu
e mo' dici ca sapi
ca tu si chìu chi non faci arraggiari a 'nnuiu.
Dici ca ti voli
e sai chistu non è mali,
sì, ja ti voli
e averrissi pimmu si cuntentu, ooh!

Ja ti voli, sì, sì, sì,
Ja ti voli, sì, sì, sì, sì.
E cu nn'amuri accussì,
averrissi pimmu si cuntentu.

Sai ca tocca a ttia,
Criu ca tu amu fai,
'a supirbia pò fari suffriri anchi a ttia,
amu 'nci cerchi scusa.
Picchì ja ti voli
e tu 'u sai ca nun poti essiri,
sì, ja ti voli
e averrissi pimmu si cuntentu, ooh!

Ja ti voli, sì, sì, sì,
ja ti voli, sì, sì, sì, sì.
E cu nn'amuri accussì,
averrissi mu' si cuntentu.
Cu nn'amuri accussì,
averrissi
pimmu si cuntentu.

Cu nn'amuri accussì,
averrissi
pimmu si cuntentu.

Sì, sì, sì
sì, sì, sì, sì.


®1963 Northern Songs