ANTONIO VIZZONE,
Poeta dell'essenziale
 

di Salvatore Libertino
La letteratura del vernacolo ha il merito di avere espresso nel passato e di continuare ad esprimere una parte consistente della cultura della Calabria, producedo a tutt'oggi un patrimonio forse ai più sconosciuto, ma di enorme interesse e suggestione per tematica e forza poetica.
Gli ultimi decenni hanno fatto registrare una sorprendente affermazione della poesia vernacolare, legata forse al richiamo nostalgico di una identità culturale, annientata dal brusco passaggio dalla società contadina a quella dei consumi nella quale siamo esasperatamente immersi giorno per giorno fin sopra ai capelli.
In mezzo alla fitta schiera di cultori stravaganti e perditempo, ci sono però di quelli che appaiono felicemente baciati dalla Musa e che sanno cogliere nelle vicende della vita quotidiana gli aspetti da esaltare o criticare, da raccontare, da correggere o da indicare fissandoli in liriche cariche di emozioni, piene di filosofia e religiosità di alto insegnamento.
A quest' ultima schiera, cui fanno parte - e non sono i soli - Gaetano Massara, Francesco Tranfo, Vincenzo Ammirà, Giovanni Conia, Vincenzo Padula, Vittorio Butera, appartiene il tropeano Antonio Vizzone, poeta del semplice, del familiare, del paesano che mette in luce la sensibilità, l'attaccamento alla vita e di questa gli aspetti meno appariscenti. La sua tavolozza ricca di tonalità, ora accese ora sfumate, consente all'inedito estro di esprimere meglio il suo mondo per fare sfondo al sentimento e al cuore che sono i motivi dominanti di una robusta vena espressiva intenta a valorizzare le nostre tradizioni e ad onorare la nostra terra.
A metà di un viaggio sentimentale della memoria e di un malinconico diario dell'esule cui viene concesso una volta l'anno di respirare l'aria del proprio Paese, Vizzone passa in rassegna tra le strofe dei suoi versi i luoghi dell'infanzia descrivendo le storie, le tradizioni, i costumi, i mestieri della gente, vergando il tacuino di appunti preziosi su una Tropea ritrovata che ogni volta lo accoglie, con affetto materno, a braccia aperte riservandogli, in un tripudio di suoni e suggestivi colori, uno spettacolo incomparabile di mare e cielo, che rende finalmente appagato l'animo dell'uomo e del poeta.
Tredici liriche inedite attraverso le quali i sentimenti del Vizzone vengono messi a nudo e proposti da un posto privilegiato come quello senza confini della Rete ai conterranei che si trovano nella sua amata terra ma anche a quelli che vivono "in esilio" sparsi in tutto il mondo.
 
 
 U QUATRU DA MADONNA

Vui, figghiolei d'aguannu,
no va potiti arricordari
com'era u quatru da Madonna a Rumanea!
Era tutta ….no' nughira,
ma na bea mora cu du occhiuni
comu u carvuni
chi parea ca ti guardavanu
d'avund'eri eri,  i tutti i puntuna.
Era bea daveru!
Quandu a portavanu 'n pricissioni,
arretu i Santa Dumunica tutta d'argentu
e chi liuni e pedi,
Ia era china china d'oru e ca curuna 'n testa
chi parea na Riggina,
ma era semp’ a Mamma nostra.
Mo, doppu ca portaru ma restaurannu,
'nda mandaru arretu ianca ianca.
Dicinu ca pari cchiù una i nui !
Ma, dicimu a verità,
doppu ca vitti accussì,
non mi veni cchiù ma chiamu a
Nighirea Mea.
 U CORSU NT’ASTATI

'Nto corsu na chiumara i genti!
No' ssi poti caminari.
Si sapi, 'nt’a stati è cusì,
ma a mea, dicimu a verità,
no mi piaci i nenti.
A sira, m'assettu o cafè,
chiu vicinu e Tri Funtani,
sutta a cresia i Santa Catarina,
assemi a mugghierima e e figghiolei 
u mi pigghiu u gilatu:
Pistacchiu, fragula, ciucculata o limuni.
No fa nenti !
Abbasta u staiu jà
c'amici mei e parramu, 
parramu e pittuliamu 
e tutta chia genti strana n' esisti cchiù.
'Nci simu sulu nui chi tornamu,
nte ricordi, ognidunu figghiolei!
 DA VILLETTA I LIANU

Da Villetta i Lianu,
quandu t'affacci e vidi
u mari trasparenti,
l'occhi toi no' si stancherreanu mai
u si inchinu i tanta bellizza.
Poi i  jizi nu morzareu 
e vidi pittatu 'nto celu,
di nu culuri viola quasi sfumatu,
U Strombuli, ca nuvulea 
chi 'nci faci i cappeu.
E u suli, chi sindi scindi
chianu chianu 'nto mari, 
faci cangiari tutti i culuri,
i l’acqua, du celu di nuvuli, 
da muntagnea i l'Isula
e puru chiu i l'occhi toi
chi stannu jà, fermi e 'ncantati
e restanu stasiati.
 U VANDIATURI

Na vota , 'nte viculei e 'nte strati i Trupea,
passava, a matina prestu, Custantinu,
chi vandiava tuttu chiu chi 'ncera a piscarea.
E s'avantava u pisci friscu
chiu i Padula, i Patea, du Piscimpuppa 
e quantu cchiù 'ndi vandiava
tantu cchiù 'ndavea.
Aguannu Custantinu non c'è cchju’; 
Povireu, moriu!
E a trumba chi sonava o a campanea,
na senti nuju! 
Sentiti u rumuri da l’apa e
i 'ncunu vindituri chi nno vaci a piscarea,
s'accuntenta u vandea iu stessu 
chi quattru alici cungelati
chi ss'accattò a matina prestu 
o portu i Vibu di piscarecci
e chi, si voli u si guadagna quattru sordi,
avi i vandiari e di vindiri jà pi gghjà, 
sinnò chi quattru pisci su boni mi jetta.
 QUANDU TORNU

Amaramea ch'è bellu!
Quandu, na vota l'annu,
sbucu da curva i Zzambroni
e avanti all'occhi si para
a sagoma i Trupea !
Pari ca 'nc'è 'ncuna cosa
chi mi stringi a gula,
quasi quasi mi veninu i gralimi
videndu, i prim'acchittu,
i scogghi da Pizzuta.
Pari ca tutta a fatica
di  'na notti sana sana,
assettatu subba a machina, 
i nu cofanu di strata subba e spai,
scumpari  a ntrasatta
e chii novi o deci minuti 
chi restanu m'arrivu su longhi 
quantu e all’uri chi passaru.
Ma appena posu u pedi 'nta chiazza,
pari ca no passaru trent'anni 
chi vegnu sulu a stati,
u fazzu u turista ca famigghia mea.

Mi pari ca mind'ivi aieri!
 
 U PASSU  O CAVALERI

J'àssutt'o passu Cavaleri,
'nta rina ianca ianca
chi pari nu linzolu,
non c'era nuju!
Mancu 'nta stati.
Sulu i monaci du Cummentu
ieanu 'nzin'a gghjà
pimmu si fannu u vagnu
doppu a partitea o palluni.
Puru jeu!
Jà cu loru mi sentea…,
comu pozzu diri,
i natra manera.
No sacciu.
Mi sentea u megghju;
e quandu i cumpagni mei
mi diceanu  si volea
u mi fazzu monacu,
'nci rispundea a mali paroli.
No pi mea, ma no volea
u si parrava o u si faceanu chjacchjari
di chij santi cristiani 
chi mi supportavanu. 
Jeu mind'incarricava i chju chi diceanu
e u jorn'appressu 
jea sempi jà e mi facea
u vagnu e a partitea.
 …….’MBECCHJIAI ?

'Nc'è genti chi dici ca staiu mbecchiandu
sulu picchì mi piaci u cuntu e m'arricordu
i quand'era ancora figghjoleu!
Ma, dicimundi a verità,
cu è chi ti po’ dari cchjù 
tutti chi jorna senza pinzeri, 
quandu 'nbeci u vaiu a scola,
assettatu arretu a nu vancu i lignu
e fora cu nu suli chi spaccava i petri,
no 'nci penzava du voti u mi 'ndi vaiu a mari.
Arretu a Linguata, sutt' a grutta i l'Isula
o a punt'o portu o a Razzia,
mi inchiea i polmoni
e mi godea u fjavuru du mari 
e da rina chin'e suli.
Mo, mi mbecchiai sì,
Ma sulu picchì 'ngrassai e aiu u doppiu i l'anni,
e puru 'ncunu i cchjù, 
ma intr'e mea mi sentu semp' u stessu,
m'abbasta sulu u vegnu a Trupea!A RAPPRESENTAZIONI A MARI

Quandu u mari nostru s'ammaraggia,
cangia.
S'impatrunisci i tutt' i culuri:
jancu, virdi,giallu, blù.
No 'si capisci nenti!
I cavalluna , ca crista janca,
'nchjananu,'nchjananu e poi
si ruppinu 'nte scogghjia,
'nta rina e cogghinu tuttu 
chjiu chi veni veni.
Puru a punt'o portu
scavarca u molu e si jetta
subb'a strata.
I scogghi da Pizzuta
si vidinu a malappena 
tra na fragata e n'avutra
e a Razia pi l'acqua da fjumara
diventa giallu .
Poi, quandu cala a notti,
e u tempurali 'ncarca,
i lampi chi cadinu 'nto mari
alluminannu a ghjornu
tuttu  chjiu chi vidi,
ti fannu cungelari u sangu
assemi e trona chi rimbumbanu.
Su tutti chiusi 'nta casa,
o o circulu i Galluppi
u si fannu u cincucentu,
ma jeu, sulu, a villetta i l'Isula
mi godu tutta sta rappresentazioni
e mi jncu l'occhi du mari meu.DA  CUPULEA

Di jàssubba Sant'Angilu
si vidi tuttu u paisi,
ma poi a genti ponnu trasiri 'nta colonia
pimmu s'affaccianu i chiju puntuni.
Ma no faci nenti, 
tantu chiu chi si vidi i jà,
si vidi puru da Cupulea!
Ti piazzi pulitu pulitu  all'impedi
e da punt'e Zambroni anzin'a Riaci
t'arrichrij cu megghju vidiri du mundu.
Sutt'o nasu Trupea e u mari soi,
cchijù fora, nu pizzu 
ricamatu n'to celu nettu 
cu chij quattru isulei luntani.
No ti veni u resti all'impedi.
Ha’mmu t'assetti e pari ca viaggi
i subba a na nuvulea 
e aspett’ u cala u suli pimmu u vidi
c'addiventa giallu, russu com'o focu
e , all'urtimu, blù, com'o scuru!A PRICISSIONI A MARI

Staci cumunciandu a Pricisioni. 
I campani i l'Isula 'ntinnanu a festa
ch'eni nu piaciri.
A genti, sutt'o scogghju
si sta facendu assai.
'ndavi i tutti i coluri.
Turisti a tutta forza 
          chi machini  fotografichi. 
e vestuti com’a tutti i jorna
e paisani  di vintiquattru Casali,
vestuti chi custumi boni e
cu Rusariu e mani,
cantanu a Litanea i Tutti i Santi.
Chianu, chianu i statui
da Sacra Famigghja calanu 
du scogghiu 'ncoiu e marinari
chi s'incazzanu ad ogni gotata.
A varca du Nighireu, tutta parata a festa 
Aspetta o Mari Picciulu e 
u Tiolicu pari nu pacciu, scappa,
di jà e di ccà e duna ordini e cunsigghi.
E quandu tutti arrivano a varca
e i marinari posanu a Madonna 
subba o purpitu, tutti cumincianu u gridanu:
"viva Maria!" e  abbattinu i mani pi tri voti.
Jà, subba a villetta, i villeggianti,
chi no sannu da pricissioni a mari,
pari ca vonnu u ruppinu a ringhiera.
Vonnu u vidinu comu a chji
chi stannu 'nte casi, commudi a finestra
e si godinu  u ponorama.
'Nta marina, anfina o portu,
quandu passanu tutti i varchi
arretu a chija da Madonna,
è nu continuu battimani chi s'allonga 
doppu o Mari Randi, o Cummentu,
‘nzina o Passu Cavaleri e torna.
E a genti chi 'nci vaci appressu prega,
e chij chi restanu 'nta spiaggia 
si fannu u signu a Cruci e 'nto cori loru
si dicinu 'ncuna Ave Maria.
Fin' a quandu nu corpu siccu di botti
e nu sonari allongatu di campani,
t'avvertinu ca a Sacra Famiggja 
tornò a Casa soi.
E' scuru ormai, e a Cresia 
alluminata tutt’ a festa resta sula.
'Nta rina no resta ccjù nuju;
sulu i marinari c'hannu i cacciari
i paramenti chi na vota all'annu
'mbellettaru chjia varca chi poi,
pi tuttu l’annu vidi jettari u sangu. I TRI DA CRUCI

I varchi i carta culurata e canni
i piazzaru già:
una vicinu a funtana da Piruna,
una vicinu i Caraia
e l'atra all'Animei du Prugatoriu.
I nu varcuni a n'avutru 
chi banderi i carta 'ncun'atra varchicea.
I vindituri i mastazzola, i ciciricalia
e di sumenta, si piazzaru e lati da strata
ansemi a 'ncun'avutru  chi statuei
o 'ncunu  furisteri cu zuccaru filatu.
A calata di Forgiari si parò a festa!
Versu l'ottu i sira
chij quattru o cincu, cu zu Seva 'ntesta,
e mastru Nuzzu o cantu
cumincianu a sonata sutt'o quatru 
di Tri da Cruci,
vicinu  o viculu i Murecci,
e quandu u tamburru attacca,
a genti s'apri ammenzu a strata.
Appiccianu u Camiu!
St'annu chiu c'abballa è Carnera,
sempi u stessu, e mò i na vanda
e poi i l'avutra, faci scappari a tutti
cu focu chi nesci culuratu
di tutti i puntuna du Camiu.
Sa faci tutta, abballando, a calata 
E quandu arriva vicinu o Quatru,
abballu diventa girotondu poi, 
cu quattru o cincu botti forti ….s'astuta.
Cumincia u s'appiccia a varca ninna,
poi l'atra e all’urtimu a varca randi.
A genti cumincia u scappa 
u pigghia i megghju posti
o a Villetta i l'Isula o subb'e scali da calata
e aspetta a prima botta, chia chi cumincia
u spettaculu di fochi c'alluminannu
tuttu u mari e a marina a ghjornu.
Stannu jà muti muti cu l'occhi spalancati
fin'all'urtima terna i botti e doppu u battimani
sindi tornanu a casa e vannu u si curcanu.A  LAMIA

Tutti i stemma pittati subba a lamia
di portuna da genti bona, 
non 'mbalinu na mattuna da casa mea.
Haiu tuttu 'nta chiju nenti 
chi mu trovu o matinu 
'nta sacca da giacchetta.
Nu morz'i pani e 'ncunu piatt’ i pasta
mu mollanu i monaci du Cummentu.
Ogni tantu ‘ncunu pisci pa sira,
mu piscu jeu!
Ca lenza e mani, mi dassu annacari 
'nto tappitu blù du mari meu e aspettu,
assemi e pinzeri mei 
fatti puru loru i nenti.
U jornu è l'aria, u suli, l'acqua 
e i strati e i viculea 
o 'ncuna porta chi si apri.
A sira, quattru mura, 
nu lettu i pagghja cu du' linzola
e na lamia nighira
m'abbrazzanu forti forti 
e mi teninu jà, ‘nzin'a quandu 
u muzzicuni da candila no 'ss'astuta
e nu muntarozzu i terra 
s’arriduci u faci a casa mea.I  NOTTI

Jea rundiandu,’nta chiu cambaruni.
Avanti e arretu, senza posa….
Tuttu o scuru….Notti.
Nighira com’a pici.
Mi mpilu nu paru i cavuzi,
Mi mentu na cammisa janca e nesciu.
A scavuza com’ a Grabbeleu.
….faci cavuddu puru fora.
Caminu senza u sacciu avundi vaju.
Vaju avundi mi portanu i pedi!
Arrivu o Cummentu di monaci,
M’affacciu u guardu u mari e 
Chiudu l’occhj.

Amaramea quanta ggenti!